jueves, 20 de noviembre de 2014

Taldeko sintesia

Bakarkako irakurketa egin ondoren, bakoitzak egindako sintesia konpartitu genuen taldekideen artean, eta guztion arten taldeko sintesi bat sortu genuen. Honez gain, testua ulertzeko hitz gakoak eta ondorioak atera genituen baita ere. Hona hemen gure sintesia:


1- MUNDU ALDAKORRA ETA FORMAKUNTZARAKO ESZENATOKI BERRIAK
Dakigunez, teknologia berriak iraultza bat sortu dute gaur egungo hezkuntzan. Bereziki irakaslearen eta ikaslearen arteko harremanari erreferentzia egiten badiogu. Izan ere, teknologiari esker, metodologiak, irakasle-ikasleen rolak eta abar aldatu egin dira.

Modu honetan, aldaketa hauek guztiak direla eta, hezkuntza ez formala indar handiagoa hartzen ari da.


2. KOMUNITATE BIRTUALAK ETA IKASKETARAKO INGURUGIRO PERTSONALAK: EZAGUTZAREN GIZARTEKO FORMAKUNTZARAKO ESZENATOKI BERRIAK
2.1 Komunitate Birtualak
Komunitate Birtualak balore eta interes komun batzuk dituzten pertsona-komunitateak dira, haien artean komunikazio modu desberdinen bidez komunikatzen direnak. Komunitate Birtual horiek,  ezagutzak hartzea helburu dutenean, Ikaskuntzarako Komunitate Birtualak bilakatzen dira.
IKBk honako ezaugarri hauek ditu, besteak beste:
 • Pertsonek dispositibo ezberdinetatik interakzionatu dezakete.
 • Denborarekiko malgutasuna komunikatzerako orduan.
 • Ez dute kokaleku zehatz bat izan behar, hau da, edonon gerta daiteke.
 • Informazioaren partekatze hori testuaren, bideoaren edota audioaren bidez izan daiteke.
 • Komunikazio multidirekzionala sustatzen du.
 • Ikasketa minimo bat bermatzen du.

Ez dugu ahaztu behar, komunitate hauek, itxiak/libreak edo gidatuak/gidatu gabeak izan daitezkeela. Horrela, ikasleek parte-hartze maila ezberdinak izango dituzte.

2.2 Ikasketarako ingurugiro pertsonalak (EPA/PLE)
Eremu honetan, ikasleek eta irakasleek haien kudeaketaren eta ikaskuntza prozesuaren gainean kontrola hartzen dute. PLEek ez dute kontuan hartzen irakasleek nola irakasten duten, ikasleek edo pertsonek nola ikasten duten baino.


3. IKASKUNTZA AUTORREGULATUA
Ikasleak bere metodo propioak aplikatzen ditu, autoebaluatu egiten da eta, beharrezkoa izanez gero, errakuntzak zuzentzen ditu. Hortaz, ikaslea bere ikaskuntza eta formakuntza prozesuko pieza klabea da. Horretarako, pausu batzuk jarraitzen ditu:
 • Helburuak finkatu
 • Planifikatu
 • Automotibatu
 • Arreta kontrolatu
 • Ikaskuntzarako estrategiak aplikatu
 • Autokontrolatu
 • Autoebaluatu
 • Autoerreflexionatu

4. ONDORIOAK

Aipatutako guztia martxan jartzeko, ikasleak zein irakasleak konpetentzia teknologikoak izan behar dituzte. Horrela, Interneten nabigatu beharrean, surfeatu egingo dute. Hau da, Interneta modu zabal eta sakon batean erabiliko dute ahalik eta etekin handiena ateratzeko. 


HITZ GAKOAK
1.      Komunitate
2.      Birtuala
3.      Autorregulazioa
4.      Interakzioa
5.      Teknologia


No hay comentarios:

Publicar un comentario